Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > Spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály

Spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály

Spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály (spoločný podnik CBE) je partnerstvo v hodnote 2 miliárd EUR medzi Európskou úniou a Konzorciom pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BIC), z ktorého sa financujú projekty podporujúce konkurencieschopný obehový priemysel využívajúci biologické materiály v Európe.

Spoločný podnik CBE vykonáva svoju činnosť na obdobie 2021 – 2031 podľa pravidiel programu pre výskum a inovácie EÚ Horizont Európa. Partnerstvo nadväzuje na úspech svojho predchodcu, spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (spoločný podnik BBI), a zároveň rieši súčasné výzvy, ktorým priemysel čelí. Spoločný podnik CBE je právnym a univerzálnym nástupcom spoločného podniku BBI, pokiaľ ide o všetky zmluvy, dohody o grante a záväzky.

Miesto(-a):