Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > Det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa (CBE JU)

Det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa (CBE JU)

Det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa är ett partnerskap med en budget på 2 miljarder euro mellan EU och konsortiet för biobaserade industrier som finansierar projekt som främjar konkurrenskraftiga cirkulära biobaserade industrier i EU.

Det gemensamma företaget drivs enligt reglerna för Horisont Europa, EU:s forsknings- och innovationsprogram för perioden 2021–2031. Partnerskapet bygger vidare på framgångarna för föregångaren, det gemensamma företaget för biobaserade industrier, samtidigt som man tar itu med industrins aktuella utmaningar. Det nya gemensamma företaget är den rättsliga och universella efterträdaren till det gamla i fråga om alla kontrakt, bidragsavtal och skulder.

Tjänsteorter: