Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (ΕΟΑ) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

(ΕΟΑ) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

Ο ΕΟΑ συνδράμει τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις αμυντικές δυνατότητες της Ευρώπης στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων, και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, τόσο στη σημερινή όσο και στη μελλοντική της μορφή.

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος


Ο ΕΟΑ προσφέρει κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, διάρκειας ενός έτους, για προσφάτως αποφοιτήσαντες πτυχιούχους πανεπιστημίου οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν στον κόσμο της εργασίας μέσω ενός οργανισμού κομβικής σημασίας για την αμυντική συνεργασία στην Ευρώπη.

Μια πρακτική άσκηση στον ΕΟΑ θα σας δώσει:

  • μια μοναδική εικόνα των πολιτικών και των διαδικασιών ανάπτυξης των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων
  • τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας
  • την ευκαιρία να κινηθείτε σε ένα πολυπολιτισμικό και δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: προσφάτως αποφοιτήσαντες πτυχιούχοι πανεπιστημίου οι οποίοι δεν έχουν προηγουμένως συμμετάσχει σε αμειβόμενη ή άμισθη πρακτική άσκηση ή κάθε άλλου είδους απασχόληση σε άλλο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ή οργανισμό, για περισσότερο από έξι εβδομάδες. Για να θεωρηθούν επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι πρέπει, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στην προκήρυξη της θέσης.

Διάρκεια: 1 έτος

Αμειβόμενη θέση: ναι, 1 229,32 ευρώ/μήνα (2021)

Ημερομηνίες έναρξης: μία φορά το χρόνο, 1η ή 16η Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies