Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > (GEC) An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint

(GEC) An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint

Tacaíonn GEC leis na Ballstáit agus leis an gComhairle agus iad ag iarraidh feabhas a chur ar chumas cosanta na hEorpa i dtaca le géarchéimeanna a bhainistiú agus chun beartas slándála agus cosanta na hEorpa mar atá sé anois, agus mar a bheidh amach anseo, a chothú.

Tréimhsí oiliúna

Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: (GEC) An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Gach bliain, eagraíonn an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC) Clár Oiliúna Bliana atá dírithe ar chéimithe ollscoile nua ar mian leo aistriú go dtí domhan na hoibre in eagraíocht atá i gcroílár chomhar cosanta na hEorpa.

Is iad seo a leanas na rudaí a chuireann tréimhse oiliúna le GEC ar fáil duit:

  • léargas uathúil ar bheartais agus ar phróisis maidir le forbairt inniúlachtaí cosanta na hEorpa
  • an deis chun an méid a d’fhoghlaim tú le linn do chuid staidéir a chur chun feidhme
  • taithí ar thimpeallacht ghairmiúil ilchultúrtha dhinimiciúil

Cé ar féidir leis iarratas a dhéanamh? Céimithe ollscoile nua nár thug faoi thréimhse oiliúna íoctha nó neamhíoctha cheana féin ná faoi aon chineál fostaíochta eile le hinstitiúid nó comhlacht Eorpach ar feadh níos mó ná 6 seachtaine. Chun go mbeifeá incháilithe, ní mór d’iarrthóirí na coinníollacha incháilitheachta a shonraítear san fhógra folúntais a shásamh faoin sprioc-am le hiarratas a dhéanamh.

Fad ama: 1 bhliain amháin

An tréimhse oiliúna le pá í? Is í, €1,252.68 in aghaidh na míosa (2022)

Dátaí tosaigh: Uair amháin sa bhliain, an 1 agus an 16 Meán Fómhair.

Tuilleadh eolais: https://eda.europa.eu/careers/traineeship