(EDA) Europejska Agencja Obrony

EDA wspiera Radę i państwa członkowskie w ich wysiłkach zmierzających do poprawy europejskich zdolności obronnych w zakresie zarządzania kryzysowego oraz utrzymania europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w jej obecnym kształcie oraz jej dalszego rozwoju.

Lokalizacja: 

Staż

Staże

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: (EDA) Europejska Agencja Obrony
Typ umowy o pracę: Stażysta

Co roku EDA oferuje roczne staże przeznaczone dla osób, które niedawno ukończyły studia wyższe i które chciałyby zdobyć doświadczenie zawodowe w organizacji koordynującej współpracę w dziedzinie obronności w Europie.

Staż w EDA zapewnia:

  • wyjątkową możliwość poznania od kulis polityki obronności i procesu rozwoju europejskich zdolności obronnych
  • wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów
  • funkcjonowanie w wielokulturowym i dynamicznym środowisku pracy.

Kto może się zgłosić: niedawni absolwenci uczelni wyższych, którzy wcześniej nie odbyli płatnego ani bezpłatnego stażu ani nie byli zatrudnieni w innej instytucji lub organie UE przez okres dłuższy niż sześć tygodni. Aby kandydaci zostali uznani za kwalifikujących się do odbycia stażu, przed upływem terminu składania zgłoszeń muszą spełniać kryteria podane w ogłoszeniu o naborze.

Czas trwania: 12 miesięcy

Staż płatny: Tak, 1 229,32 euro/miesiąc (2021 r.)

Terminy rozpoczęcia stażu: Raz w roku, 1 lub 16 września

Więcej informacji: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies