(EDA) Európska obranná agentúra

EDA podporuje členské štáty a Radu v ich úsilí o zlepšenie európskeho obranného potenciálu v oblasti krízového riadenia a podporuje politiku Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky v súčasnosti a v rámci budúceho vývoja.

Miesto(-a): 

Stáž

Stáže

Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: (EDA) Európska obranná agentúra
Druh zmluvy: Stážisti

EDA každoročne organizuje 1-ročný program stáží zameraný na čerstvých absolventov vysokých škôl, ktorí chcú získať svoju prvú pracovnú skúsenosť v organizácii, ktorá je centrom spolupráce v oblasti obrany v Európe.

Vďaka stáži v agentúre EDA získate:

  • jedinečný pohľad na politiky a procesy rozvoja európskej obranyschopnosti,
  • príležitosť uplatniť vedomosti získané počas štúdia,
  • možnosť byť súčasťou multikultúrneho a dynamického pracovného prostredia.

Kto sa môže prihlásiť: Čerství absolventi vysokých škôl, ktorí sa doposiaľ nezúčastnili na žiadnej stáži, či už platenej alebo neplatenej, a neboli ani v pracovnom pomere s inou európskou inštitúciou alebo orgánom dlhšie ako šesť týždňov. Oprávneným uchádzačom môže byť len ten, kto do uplynutia lehoty na podanie prihlášok splní kritériá oprávnenosti uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

Trvanie: 1 rok

Platená stáž: Áno, 1 252,68 EUR mesačne (2022)

Dátumy nástupu: Raz ročne, 1. alebo 16. septembra.

Ďalšie informácie: https://eda.europa.eu/careers/traineeship