Начало > Възможности за работа > Institutions and agencies > (EDA) Европейска агенция по отбрана

(EDA) Европейска агенция по отбрана

Агенцията подпомага държавите членки и Съвета в усилията им да подобряват европейския капацитет за отбрана в областта на управлението на кризи и да подкрепят европейската политика за сигурност и отбрана в сегашната ѝ форма и при бъдещото ѝ развитие.

Местоположение (-я):