Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (ΕΟΑ) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

(ΕΟΑ) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

Ο ΕΟΑ συνδράμει τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις αμυντικές δυνατότητες της Ευρώπης στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων, και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, τόσο στη σημερινή όσο και στη μελλοντική της μορφή.