(EDA) Europska obrambena agencija

EDA pomaže državama članicama i Vijeću u njihovu nastojanju da poboljšaju europske obrambene sposobnosti u području upravljanja krizama te da održavaju i ubuduće razvijaju trenutačnu europsku sigurnosnu i obrambenu politiku.

Mjesto zaposlenja: