Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > Europeiska försvarsbyrån

Europeiska försvarsbyrån

Försvarsbyrån hjälper EU-länderna och rådet att stärka försvarsförmågan i EU när det gäller krishantering och bistå den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken i dess nuvarande och framtida form.

Tjänsteorter: