Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EEA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

(EEA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος παρέχει έγκυρες και ανεξάρτητες πληροφορίες για το περιβάλλον τόσο σε όσους συμμετέχουν στη χάραξη, την έγκριση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής όσο και στο ευρύ κοινό.