(EEA) Europska agencija za okoliš

Europska agencija za okoliš pruža kvalitetne neovisne informacije o okolišu za sve strane uključene u razvoj, donošenje, provedbu i ocjenjivanje politike okoliša te za javnost.

Mjesto zaposlenja: