Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EEA) Európska environmentálna agentúra

(EEA) Európska environmentálna agentúra

Európska agentúra pre životné prostredie poskytuje spoľahlivé a nezávislé informácie o životnom prostredí nielen tým, ktorí sa podieľajú na vypracovaní, prijímaní, realizácii a hodnotení politiky životného prostredia, ale taktiež aj pre širokú verejnosť.

Miesto(-a):