Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (EIGE) Evropský institut pro rovnost žen a mužů

(EIGE) Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Evropský institut pro rovnost žen a mužů byl zřízen za tím účelem, aby přispíval k rovnosti žen a mužů a posiloval ji, včetně zohlednění rovnosti žen a mužů ve všech politikách unie a z nich vyplývajících vnitrostátních politikách, aby prosazoval boj proti diskriminaci mezi muži a ženami a zvyšoval informovanost občanů EU o rovnosti žen a mužů.

Lokalita/y: 

Odborná stáž

Stáže

Lokalita/y: Vilnius (Litva)
Druh smlouvy: Stáže

Cílem stáží je především: poskytnout odbornou praxi v klíčových oblastech práce institutu, rozšířit a uplatnit znalosti nabyté v průběhu studia nebo pracovního života, poskytnout praktické odborné znalosti agentur a orgánů EU, umožnit stážistům získat praxi v kontextu agentury EU.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol, kteří jsou státními příslušníky některého členského státu EU nebo země ESVO nebo země, která je způsobilá k využívání nástroje předvstupní pomoci (NPP)

Doba trvání: až 6 měsíců

Placená stáž: ano (přibližně 750 eur měsíčně)

Datum zahájení: probíhá

Více informací: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment