Forside > Jobmuligheder > Institutions and agencies > (EIGE) Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

(EIGE) Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

Det Europæiske Ligestillingsinstitut blev oprettet for at styrke ligestillingen mellem kønnene og EU-borgernes opmærksomhed på ligestillingsspørgsmål. Det sker blandt andet ved at gøre kønsaspektet til en integreret del af alle EU-politikker og deraf afledte nationale politikker og støtte bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af køn.

Sted/steder: 

Praktik

Praktikophold

Sted/steder: Vilnius (Litauen)
Kontrakttype: Praktikant

Det overvejende formål med praktikopholdene er, at give praktikanterne: et læringsforløb på arbejdspladsen inden for nøgleområder af instituttets arbejde, mulighed for at anvende og udvide den viden, de har fra deres studier eller tidligere job, praktisk erfaring med arbejdet i EU's agenturer og institutioner og mulighed for at få erhvervserfaring i et EU-agentur.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede, som er statsborgere i et EU-land, et EFTA-land eller et IPA-land.

Varighed: Op til 6 måneder

Lønnet? Ja. Ca. 750 euro om måneden

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment