Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (EIGE) Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

(EIGE) Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut asutati eesmärgiga aidata kaasa soolisele võrdõiguslikkusele ning tugevdada selle edendamist, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist kõigis ELi poliitikavaldkondades ning sellest tulenevates riiklikes strateegiates, ning et võidelda soopõhise diskrimineerimisega, aga ka suurendada ELi kodanike teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Praktika

Asukoht(asukohad): Vilnius (Leedu)
Lepingu liik: Praktikant

Praktika põhieesmärgid on anda: töökogemus instituudi põhivaldkondades; võimalus täiendada ja rakendada õpingute või tööelu jooksul omandatud kogemusi; ELi ametite ja institutsioonide kohta praktilisi teadmisi; praktikantidele ELi ametis töötamise kogemus.

Kes saavad kandideerida? Ülikoolilõpetanud, kes on kas ELi, EFTA või ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kaudu abi saava riigi kodanikud.

Kestus: kuni 6 kuud

Tasustatud: jah. Umbes 750 eurot kuus.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment