Etusivu > Job opportunities > Institutions and agencies > (EIGE) Euroopan tasa-arvoinstituutti

(EIGE) Euroopan tasa-arvoinstituutti

Instituutti edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tähän kuuluu mm. sukupuolten tasa-arvonäkökohdan sisällyttäminen osaksi kaikkia EU-politiikkoja ja niihin perustuvia kansallisia politiikkoja, sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta sekä tasa-arvoasioista tiedottaminen.

Toimipaikat: