Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > (EIGE) An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne

(EIGE) An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne

Bunaíodh EIGE chun cuidiú le cur chun cinn an chomhionannais inscne agus chun é a neartú. Ar chuid den obair sin tá príomhshruthú inscne i mbeartais uile an Aontais agus sna beartais náisiúnta a thagann astu, cuidiú leis an gcomhrac in aghaidh an idirdhealaithe ar bhonn inscne agus feasacht shaoránaigh an Aontais a mhúscailt i ndáil le comhionannas inscne.

Tréimhsí oiliúna

Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): Vilnias (an Liotuáin)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Ag seo príomhaidhmeanna na dtréimhsí oiliúna: caoi a thabhairt don oiliúnaí taithí phraiticiúil a fháil ar obair na hinstitiúide atá i gceist; an t-eolas a shealbhaigh na n-oiliúnaithe ó bheith ag staidéar nó ag obair a leathnú agus a chur in úsáid; eolas praiticiúil a thabhairt ar ghníomhaireachtaí agus ar institiúidí an Aontais; caoi a thabhairt don oiliúnaí taithí oibre a fháil i ngníomhaireacht de chuid an Aontais.

Cé atá incháilithe? Céimithe ollscoile ar náisiúnaigh iad de thír atá ina Ballstát den Aontas Eorpach, ina ball den EFTA nó incháilithe d’Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais.

Fad ama: suas le 6 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá í seo. Tuairim agus €750 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment