Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Institutions and agencies > (EIGE) Europski institut za jednakost spolova

(EIGE) Europski institut za jednakost spolova

Europski institut za jednakost spolova osnovan je da pridonosi promicanju jednakosti spolova i jača ga, uključujući rodnu osviještenost u svim politikama EU-a te nacionalnim politikama koje proizlaze iz njih, borbu protiv diskriminacije na temelju spola te jačanje svijesti svih građana EU-a o jednakosti spolova.

Mjesto zaposlenja: 

Pripravnički staž

Pripravnički staž

Mjesto zaposlenja: Vilnius (Litva)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Glavni ciljevi pripravničkog staža obično su: pružiti iskustvo obuke na radnome mjestu u ključnim područjima rada Instituta, povećati i primijeniti znanje prikupljeno tijekom studija ili radnog iskustva, osigurati praktično upoznavanje s načinom rada agencija i institucija EU-a te omogućiti stažistima pribavljanje radnog iskustava u agenciji EU-a.

Tko se može prijaviti: osobe s visokoškolskom diplomom koje su državljani države članice EU-a, zemlje EFTA-e ili zemlje koja je kvalificirana za primanje Instrumenta pretpristupne pomoći.

Trajanje: do 6 mjeseci

Plaćeno: da, oko 750 EUR mjesečno

Datum početka: bez datuma

Više informacija: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment