Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > (EIGE) Europos lyčių lygybės institutas

(EIGE) Europos lyčių lygybės institutas

Europos lyčių lygybės institutas įsteigtas siekiant prisidėti prie lyčių lygybės skatinimo ir jį stiprinti, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas ES politikos kryptis ir pagal ją parengtas nacionalinės politikos kryptis bei kovą su diskriminacija dėl lyties, bei ugdyti ES piliečių sąmoningumą lyčių lygybės klausimu.

Stažuotės

Stažuotės

Vieta/os: Vilnius (Lietuva)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Stažuotėmis visų pirma siekiama suteikti su pagrindinėmis instituto veiklos sritimis susijusio mokymo darbo vietoje galimybę, suteikti galimybę gilinti ir taikyti studijuojant arba dirbant įgytas žinias, įgyti praktinių žinių apie darbą ES agentūrose ir institucijose, įgyti darbo ES agentūroje patirties.

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai, kurie yra ES valstybių narių, ELPA šalių arba šalių, atitinkančių reikalavimus pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, piliečiai.

Trukmė: iki 6 mėnesių

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 750 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment