Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > (EIGE) Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

(EIGE) Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts tiecas nostiprināt dzimumu vienlīdzības sekmēšanu, gādājot par to, lai šis aspekts tiktu ņemts vērā visās Kopienas politikas un ar to saistītās valstu politikas jomās. Tas sekmē arī cīņu pret diskrimināciju, kuras pamatā ir dzimums, un  informē Eiropas iedzīvotājus par dzimumu vienlīdzības jautājumiem.

Vieta(-as): 

Prakse

Prakse

Vieta(-as): Viļņa (Lietuva)
Līguma veids: Stažieri

Prakses mērķis pamatā ir sniegt apmācību darba vietā institūta darbības galvenajās jomās, paplašināt un likt lietā studiju laikā vai darbā iegūtās zināšanas, sniegt konkrētu darba pieredzi, kas gūta ES aģentūrās un iestādēs, un ļaut stažieriem iegūt darba pieredzi kādā ES aģentūrā.

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji, kas nāk no kādas ES dalībvalsts, EBTA valsts vai valsts, kura ir atbilstīga saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu.

Ilgums: līdz 6 mēnešiem

Apmaksa: jā. Aptuveni 750 eiro mēnesī.

Sākuma datums: tiklīdz parādās vakance

Sīkāka informācija: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment