Paġna ewlenija > Opportunitajiet ta' xogħol > Institutions and agencies > (EIGE) L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

(EIGE) L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi twaqqaf biex jikkontribwixxi lejn u jsaħħaħ il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, inkluża l-inklużjoni b'mod prominenti tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki kollha tal-UE u l-politiki nazzjonali li jirriżultaw minnhom, biex jiġġieled kontra d-diskriminazzjoni abbażi tas-sess, u biex iqajjem il-kuxjenza taċ-ċittadini tal-UE fir-rigward tal-ugwaljanza bejn is-sessi.

Traineeship

It-traineeships

Postijiet: Vilnius (il-Litwanja)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

It-traineeships jimmiraw prinċipalment sabiex: jipprovdu esperjenza ta’ taħriġ f’xogħol partikulari f’oqsma ewlenin tax-xogħol tal-Istitut; jestendu u japplikaw l-għarfien akkwistat matul il-kors tal-istudji jew il-ħajja tax-xogħol; jipprovdu għarfien ta’ xogħol prattiku tal-aġenziji u tal-istituzzjonijiet tal-UE; jagħtu l-possibbiltà lit-trainees li jakkwistaw esperjenza ta’ xogħol f’kuntest ta’ aġenzija tal-UE.

Min jista’ japplika: Gradwati universitarji li huma jew ċittadini ta’ stat membru tal-UE jew ta’ pajjiż tal-EFTA jew ta’ pajjiż li jikkwalifika tal-IPA.

Tul ta’ żmien: sa 6 xhur

Bi ħlas: Iva. Madwar €700 fix-xahar

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment