Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (EIGE) Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

(EIGE) Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn ma na celu promowanie równości kobiet i mężczyzn, w tym włączanie tej problematyki we wszystkie obszary polityki UE oraz polityki realizowanej na szczeblu krajowym. Zajmuje się również zwalczaniem dyskryminacji ze względu na płeć i uświadamianiem społeczeństwu znaczenia równości płci.

 

Lokalizacja: 

Staż

Staże

Lokalizacja: Wilno (Litwa)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże mają przede wszystkim umożliwić stażystom: zdobycie doświadczenia zawodowego w kluczowych obszarach działalności instytutu, zastosowanie w praktyce wiedzy nabytej podczas studiów lub pracy zawodowej oraz jej poszerzenie, zdobycie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania agencji i instytucji UE, zdobycie doświadczenia zawodowego w agencji UE.

Kto może się zgłosić: Absolwenci wyższych uczelni, którzy są obywatelami jednego z krajów UE, EFTA lub kraju kwalifikującego się do IPA.

Czas trwania: do 6 miesięcy

Staż płatny: Tak, około 750 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment