Domača stran > Zaposlitvene možnosti > Institutions and agencies > (EIGE) Evropski inštitut za enakost spolov

(EIGE) Evropski inštitut za enakost spolov

Inštitut je nastal z nalogo, da bi prispeval in okrepil uveljavljanje enakosti spolov, tudi z vključevanjem načela enakosti spolov v vse politike EU in iz njih izhajajoče nacionalne politike, preprečevanje diskriminacije na podlagi spola in ozaveščanje državljanov EU o enakosti spolov.

Lokacija/-e: 

Pripravništvo

Pripravništva

Lokacija/-e: Vilna (Litva)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Namen pripravništva je predvsem omogočiti pripravnikom delovno prakso na ključnih področjih delovanja inštituta, razširiti in uporabiti znanje, pridobljeno v času študija ali poklicnega dela, spoznati v praksi delo agencij in institucij EU, pridobiti delovno izkušnjo v agenciji EU.

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, državljani države EU, države EFTA ali države upravičenke instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

Trajanje: do 6 mesecev

Plačano: da, okoli 750 evrov na mesec

Začetek: v teku

Več informacij: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment