Förstasida > Job opportunities > Institutions and agencies > Europeiska jämställdhetsinstitutet

Europeiska jämställdhetsinstitutet

Jämställdhetsinstitutet ska bidra till och stärka jämställdhetsarbetet, så att jämställdhetstanken genomsyrar all EU-politik och tillhörande nationella program. Man deltar också i arbetet mot könsdiskriminering och informerar allmänheten i EU om jämställdhetsfrågor.

Tjänsteorter: