Joint Research Centre

Стаж

Съвместен изследователски център

Местоположение (-я): Geel (Belgium), Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Институция/агенция: Joint Research Centre
Вид на договора: Стажант

Съвместният изследователски център предлага стимулираща, мултикултурна и мултидисциплинарна среда за научни изследвания за стажанти. Има два вида стажове:

1. стаж, свързан с подготовката на дипломна работа за придобиване на университетска степен;

2. стаж след завършване на висше образование (или еквивалентна степен) в срок от 5 години от придобиването на последната университетска степен.

Кой може да кандидатства: Гражданите на държавите от ЕС, страните кандидатки, ползващи се от предприсъединителна стратегия, и други държави, които имат финансово участие в Рамковата програма.

Продължителност: 3 — 5 месеца 

Платен: Да. В зависимост от мястото на наемане.

Начални дати: Текущи

За повече информация: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...