Joint Research Centre

Praktika

Teadusuuringute Ühiskeskus

Asukoht(asukohad): Geel (Belgia), Ispra (Itaalia), Karlsruhe (Saksamaa), Petten (Madalmaad)
Institutsioon/amet: Joint Research Centre
Lepingu liik: Praktikant

Teadusuuringute Ühiskeskus pakub praktikantidele võimalust saada kogemusi inspireerivates, mitmekultuurilistes ja valdkonnaülestes teadusuuringutes.  Ühiskeskus pakub kahte liiki praktikat:

1) koolitus ülikoolikraadi omandamiseks vajaliku lõputöö ettevalmistamiseks;

2) koolitus kõrghariduse (või sellega samaväärse hariduse) omandanutele, viimase kraadi saamisest viie aasta jooksul.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide, ühinemiseelsesse strateegiasse kaasatud kandidaatriikide ning muude raamprogrammi rahaliselt panustavate riikide kodanikud.

Kestus: 3–5 kuud 

Tasustatud: jah. Tasu suurus sõltub praktika toimumiskohast.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://recruitment.jrc.ec.europa.eu