Joint Research Centre

Työharjoittelu

Yhteinen tutkimuskeskus

Toimipaikat: Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Saksa), Petten (The Netherlands)
Toimielin/Virasto: Joint Research Centre
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Yhteinen tutkimuskeskus tarjoaa harjoittelijoille dynaamisen, monikulttuurisen ja monialaisen tutkimusympäristön. Harjoittelupaikkoja on kahdenlaisia:

1. korkeakoulun lopputyöhön liittyvä harjoittelu

2. harjoittelu korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen (5 vuoden kuluessa viimeisimmästä tutkinnosta).

Kohderyhmä: EU-maiden kansalaiset, liittymistä edeltävän strategian piiriin kuuluvien EU:n ehdokasmaiden kansalaiset ja puiteohjelman rahoitukseen osallistuvien maiden kansalaiset.

Harjoittelun kesto: 3–5 kuukautta 

Palkka/korvaus: Määräytyy toimipaikan mukaan

Aloitusajankohta: Päätetään tapauskohtaisesti

Lisätietoja: https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/