Joint Research Centre

Tréimhsí oiliúna

An tAirmheán Comhpháirteach Taighde (JRC)

Áit(eanna): Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (The Netherlands)
Institiúid/Gníomhaireacht: Joint Research Centre
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Timpeallacht taighde spreagthach, ilchultúrtha agus ildisciplíneach d’oiliúnaithe atá sa JRC. Tá dhá chineál tréimhse oiliúna ann:

1. oiliúint dóibh sin atá ag ullmhú tráchtas ollscoile;

2. oiliúint dóibh sin a bhfuil céim ollscoile (nó a chothrom) bainte amach acu, laistigh de chúig bliana tar éis bhaint amach na céime.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach, de thíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas agus a bhfuil straitéis réamhaontachais acu, agus de thíortha eile a dhéanann ranníocaíocht leis an gCreatchlár.

Fad ama: 3-5 mhí 

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Ar an áit earcaíochta a bhraitheann an pá.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/