Joint Research Centre

Stažuotės

Jungtinis tyrimų centras

Vieta/os: Geel (Belgium), Ispra (Italija), Karlsrūhė (Vokietija), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Institucija/Agentūra: Joint Research Centre
Etatų rūšys: Stažuotojas

Jungtiniame tyrimų centre stažuotojams sukuriama įkvepianti, daugiakultūrė ir daugiadalykė mokslinių tyrimų aplinka. Stažuočių rūšys yra dvi:

1) praktika, susijusi diplominio darbo universitetiniam išsilavinimui įgyti rengimu;

2) praktika jau įgijus universitetinį (arba jam lygiavertį) išsilavinimą per 5 metus nuo paskutinio universiteto diplomo gavimo.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių, šalių kandidačių, kurioms taikoma pasirengimo narystei strategija, ir kitų šalių, kurios finansiškai prisideda prie bendrosios programos, piliečiai.

Trukmė: 3–5 mėnesiai 

Ar stažuotojams mokama? Taip. Priklausomai nuo įdarbinimo vietos.

Pradžios datos: nuolat.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...