Joint Research Centre

Prakse

Kopīgais pētniecības centrs

Pieteikšanās procedūras sākums: 19/08/2021 - 12:00
Termiņš: 30/09/2021 - 23:59(pēc Briseles laika)
Vieta(-as): Geel (Belgium), Ispra (Itālija), Karlsrūe (Vācija), Petten (The Netherlands)
Iestāde/aģentūra: Joint Research Centre
Līguma veids: Stažieri

Kopīgais pētniecības centrs stažieriem piedāvā stimulējošu, daudzkultūru un daudzdisciplināru pētniecības vidi. Ir divi prakses veidi:

1) prakse saistībā ar augstskolas studiju programmas diplomdarba izstrādi;

2) prakse pēc augstskolas (vai līdzvērtīgas mācību iestādes) absolvēšanas, ja pēc pēdējā grāda iegūšanas nav pagājuši vairāk ka 5 gadi.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu vai to kandidātvalstu pilsoņi, kas piedalās pievienošanās sarunās, kā arī citu tādu valstu pilsoņi, kas pamatprogrammā sniedz finanšu ieguldījumu.

Ilgums: 3–5 mēneši. 

Apmaksa: Ir, atkarībā no darbā pieņemšanas vietas.

Sākuma datums: Tiklīdz parādās vakance.

Sīkāka informācija: https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/