Joint Research Centre

Stage

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC)

Standplaatsen: Geel (België), Ispra (Italië), Karlsruhe (Duitsland), Petten (The Netherlands)
Instelling/Agentschap: Joint Research Centre
Dienstverband: Trainee

Bij het JRC kunnen stagiairs onderzoek doen in een stimulerende, multiculturele en multidisciplinaire omgeving. Er zijn twee soorten stages:

1. stages ter voorbereiding van een masterscriptie/masterthesis

2. stages na een universitaire graad (maximaal 5 jaar na het behalen van het laatste universitaire (of gelijkwaardige) diploma)

Voor wie? Onderdanen van EU-landen, kandidaat-lidstaten die onder een pretoetredingsstrategie vallen, en andere landen die financieel bijdragen aan het Kaderprogramma.

Hoe lang? 3 tot 5 maanden 

Betaald? Ja, de vergoedingen variëren per standplaats.

Vanaf wanneer? Permanent

Meer informatie: https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/