Joint Research Centre

Staż

Wspólne Centrum Badawcze

Lokalizacja: Geel (Belgium), Ispra (Włochy), Karlsruhe (Niemcy), Petten (The Netherlands)
Instytucja/agencja: Joint Research Centre
Typ umowy o pracę: Stażysta

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) oferuje stażystom doskonałe warunki do prowadzenia multidyscyplinarnych badań w wielokulturowym środowisku. Organizujemy dwa rodzaje staży:

1. staże w trakcie pisania pracy dyplomowej;

2. staże po ukończeniu uczelni wyższej (lub studiów równoważnych), w ciągu 5 lat od uzyskania ostatniego dyplomu uniwersyteckiego.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE, państw kandydujących objętych strategią przedakcesyjną lub innych państw wnoszących wkład finansowy w program ramowy.

Czas trwania: Od 3 do 5 miesięcy 

Staż płatny: Tak – w zależności od miejsca rekrutacji

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/