Joint Research Centre

Stáž

Spoločné výskumné centrum

Miesto(-a): Geel (Belgium), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (The Netherlands)
Inštitúcia/agentúra: Joint Research Centre
Druh zmluvy: Stážisti

Spoločné výskumné centrum (JRC) ponúka stážistom stimulujúce, multikultúrne a multidisciplinárne výskumné prostredie. Ide o dva druhy stáží:

1. odborná príprava zameraná na prípravu diplomovej práce;

2. odborná príprava v období do piatich rokov od ukončenia univerzitného vzdelania (alebo jeho ekvivalentu).

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ, kandidátskych krajín, na ktoré sa vzťahuje predvstupová stratégia, ako aj ďalších krajín, ktoré finančne prispievajú na rámcový program.

Trvanie: od 3 do 5 mesiacov 

Platená stáž: Áno. V závislosti od miesta konania stáže.

Dátum nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/