Joint Research Centre

Pripravništvo

Skupno raziskovalno središče

Lokacija/-e: Geel (Belgium), Ispra (Italija), Karlsruhe (Nemčija), Petten (The Netherlands)
Institucija/Agencija: Joint Research Centre
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Skupno raziskovalno središče (JRC) omogoča pripravništvo v stimulativnem, večkulturnem in multidisciplinarnem raziskovalnem okolju. JRC ponuja dve vrsti pripravništva:

1. v okviru priprave univerzitetne diplomske naloge

2. po zaključku univerzitetnega (ali enakovrednega) študija v obdobju 5 let po pridobitvi zadnje univerzitetne diplome

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic EU, držav kandidatk (v okviru predpristopne strategije) in drugih držav, ki finančno prispevajo k okvirnemu programu.

Trajanje: 3–5 mesecev 

Plačano: da, odvisno od kraja zaposlitve

Začetek: ko se odpre prosto mesto

Več informacij: https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/