Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (EIOPA) Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

(EIOPA) Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Основна отговорност на EIOPA е подпомагането на стабилността на финансовата система, прозрачността на пазарите и финансовите продукти, както и защитата на титулярите на полици, членовете на пенсионни схеми и бенефициентите.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове

Местоположение (-я): Франкфурт (Германия)
Вид на договора: Стажант

 

Кой може да кандидатства: Стажантите трябва да бъдат граждани на държави от Европейския съюз, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и страни кандидатки след тяхното присъединяване. Кандидатите трябва да са включени в програма за обучение в системата на висшето образование или да са завършили висше образование. За приемане в стажантската програма не се изисква минимално равнище на висше образование.

Продължителност: 1—6 месеца.

Заплащане: Да. Около 1300 евро на месец.

Начални дати: променливи.

За повече информация: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers