Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (EIOPA) Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

(EIOPA) Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

EIOPA má za cíl podporovat stabilitu finančního systému, transparentnost trhů a finančních produktů a ochranu pojistníků, účastníků penzijních systémů a oprávněných osob.

Odborná stáž

Stáže

Lokalita/y: Frankfurt (Německo)
Druh smlouvy: Stáže

 

Kdo může podat přihlášku: Stážisté jsou vybíráni z řad uchazečů z členských států Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a kandidátských zemí. Uchazeči musí být zapsáni ve vysokoškolském studijním programu nebo musí mít vysokoškolský diplom. Účast v programu stáží není podmíněna žádnou minimální úrovní dosaženého vysokoškolského vzdělání.

Doba trvání: 1 až 6 měsíců

Placená stáž: Ano Přibližně 1 300 EUR měsíčně

Datum zahájení stáže: různé

Více informací: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers