Forside > Jobmuligheder > Institutions and agencies > (EIOPA) Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

(EIOPA) Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

EIOPAs hovedopgaver er at hjælpe med at bevare stabiliteten i de finansielle systemer, fremme markedernes og de finansielle produkters gennemsigtighed og beskytte forsikringstagerne og pensionsordningernes medlemmer og pensionsmodtagere.

Sted/steder: 

Praktik

Praktikophold

Sted/steder: Frankfurt (Tyskland)
Kontrakttype: Praktikant

 

Hvem kan søge? Praktikanterne skal være statsborgere i et EU-land, Island, Liechtenstein eller Norge eller et kandidatland under tiltrædelse. Ansøgerne skal være indskrevet på en videregående uddannelse eller have færdiggjort en videregående uddannelse. Der er ikke noget krav om, hvor langt ansøgerne skal være nået i deres studium for at ansøge om praktikopholdet.

Varighed: 1-6 måneder

Lønnet: Ja. Ca. 1 300 euro om måneden.

Startdato: Varierer

Flere oplysninger: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers