Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (ΕΑΑΕΣ) Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

(ΕΑΑΕΣ) Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

Βασικές αρμοδιότης της ΕΑΑΕΣ είναι η ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος, της διαφάνεια των αγορών και των χρηματοοικονομικών προϊόντων και η προστασία των ασφαλισμένων, καθώς και των μελών και των δικαιούχων των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Φρανκφούρτη (Γερμανία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Οι ασκούμενοι επιλέγονται μεταξύ υπηκόων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα πανεπιστημιακών σπουδών ή να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Δεν απαιτείται ελάχιστο πανεπιστημιακό επίπεδο για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

Διάρκεια: 1-6 μήνες.

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.300 ευρώ τον μήνα.

Ημερομηνίες έναρξης: ποικίλλουν.

Περισσότερες πληροφορίες: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers