Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (EIOPA) Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

(EIOPA) Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve põhikohustus on kaitsta finantssüsteemi stabiilsust, turgude ja finantstoodete läbipaistvust ning kindlustusvõtjate, pensioniskeemi liikmete ja soodustatud isikute kaitsmist.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Praktikakohad

Asukoht(asukohad): Frankfurt (Saksamaa)
Lepingu liik: Praktikant

 

Kes saavad kandideerida? Praktikandid valitakse välja Euroopa Liidu liikmesriikide, Islandi, Liechtensteini, Norra ja (ühinemisjärgselt) kandidaatriikide kodanike hulgast. Kandidaadid peavad olema registreeritud ülikooli kraadiõppe programmis või juba omama akadeemilist kraadi. Praktikaprogrammis osalemiseks vajalikku ülikooliõpingute miinimumtaset ei ole kindlaks määratud.

Kestus: 1–6 kuud

Tasustatud: jah. Ligikaudu 1300 eurot kuus.

Alguskuupäevad: erinevad.

Lisateave: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers