Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > (ÚEÁPC) An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde

(ÚEÁPC) An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde

Is iad na bunfhreagrachtaí atá ar ÚEÁPC tacú le cobhsaíocht an chórais airgeadais agus le trédhearcacht na margaí agus na dtáirgí airgeadais, agus sealbhóirí polasaithe, comhaltaí scéimeanna pinsin agus tairbhithe a chosaint.

Tréimhsí oiliúna

Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

 

Cé atá incháilithe? Oiliúnaithe ar náisiúnaigh iad de Bhallstáit an Aontais, den Íoslainn, den Iorua nó de Lichtinstéin nó de thíortha is iarrthóirí ar a dteacht isteach don Aontas dóibh. Ní mór do na hiarrthóirí a bheith cláraithe faoi láthair i gclár céime ollscoile nó céim ollscoile a bheith bainte amach acu. Níl aon íoscháilíocht ollscolaíochta de dhíth chun páirt a ghlacadh sa tréimhse oiliúna.

Fad ama: 1-6 mhí.

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,300 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers