Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > (EIOPA) Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija

(EIOPA) Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija

Ši institucija visų pirma skirta finansų sistemos stabilumui, rinkų ir finansinių produktų skaidrumui palaikyti bei apdraustųjų, pensijų sistemų narių ir naudos gavėjų apsaugai užtikrinti.

Stažuotės

Stažuotės

Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

 

Paraiškas teikti gali: stažuotojai atrenkami iš Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir šalių kandidačių, šioms įstojus, piliečių. Kandidatai turi studijuoti universitetų studijų programą arba būti įgiję universitetinį išsilavinimą. Norintiesiems dalyvauti stažuočių programoje nenustatytas joks minimalus universitetinio išsilavinimo lygis.

Trukmė: 1–6 mėnesiai.

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1300 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: įvairios.

Daugiau informacijos: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers