Sākumlapa > Job opportunities > Institutions and agencies > (EAAPI) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde

(EAAPI) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde

EAAPI pamatuzdevums ir atbalstīt finanšu sistēmas stabilitāti, finanšu tirgu un produktu caurskatāmību un apdrošināto personu, pensiju shēmu dalībnieku un beneficiāru aizsardzību.

Vieta(-as):