Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > (EAAPI) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde

(EAAPI) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde

EAAPI pamatuzdevums ir atbalstīt finanšu sistēmas stabilitāti, finanšu tirgu un produktu caurskatāmību un apdrošināto personu, pensiju shēmu dalībnieku un beneficiāru aizsardzību.

Prakse

Prakse

Vieta(-as): Frankfurte (Vācija)
Līguma veids: Stažieri

 

Kas var pieteikties: praktikantus atlasa no pilsoņiem, kas ir piederīgi kādai no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Islandei, Lihtenšteinai, Norvēģijai un tām kandidātvalstīm, kuras ir pievienošanās procesā. Kandidātiem ir jābūt augstākās izglītības studiju programmas studentiem vai diplomu ieguvušiem augstskolas beidzējiem. Pieņemšanai prakses programmā netiek prasīts minimālais augstskolas izglītības līmenis.

Ilgums: 1 – 6 mēneši.

Apmaksa: ir. Aptuveni 1300 eiro mēnesī.

Sākuma datums: mainīgs.

Sīkāka informācija: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers