Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (EIOPA) Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

(EIOPA) Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Główne zadanie urzędu polega na wspieraniu stabilności systemu finansowego, przejrzystości rynków i produktów finansowych, a także ochronie właścicieli polis, członków programów emerytalnych i osób uposażonych.

Staż

Staże

Lokalizacja: Frankfurt nad Menem (Niemcy)
Typ umowy o pracę: Stażysta

 

Kto może się zgłosić: Stażyści są wybierani spośród obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz z krajów kandydujących po ich przystąpieniu do UE. Obecnie kandydaci muszą być studentami wyższej uczelni lub posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych. Do odbycia stażu nie jest wymagany konkretny poziom studiów.

Czas trwania: 1–6 miesięcy

Staż odpłatny: Tak – około 1 300 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: różne

Więcej informacji: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers