Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EIOPA) Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov

(EIOPA) Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov

Hlavnou úlohou EIOPA je podpora stability finančného systému, transparentnosti trhov a finančných produktov, ako aj ochrany poistencov, účastníkov dôchodkových poistných systémov a oprávnených osôb.

Miesto(-a): 

Stáž

Stáže

Miesto(-a): Frankfurt (Nemecko)
Druh zmluvy: Stážisti

 

Kto sa môže prihlásiť: Stážisti sú vybraní spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a kandidátskych krajín po ich pristúpení. Uchádzači musia byť študentmi vysokej školy alebo musia mať diplom potvrdzujúci ukončenie vysokoškolského vzdelania. Na zaradenie do programu stáží sa nevyžaduje minimálna úroveň vysokoškolského vzdelania.

Trvanie: 1-6 mesiacov

Platená stáž: Áno. 1 300 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: nie sú stanovené presné termíny.

Ďalšie informácie: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers