Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (EIT) Европейски институт за иновации и технологии

(EIT) Европейски институт за иновации и технологии

EIT обединява водещи висши учебни заведения, изследователски лаборатории и предприятия, за да спомогне за формирането на динамични трансгранични партньорства — общности на знание и иновации, които разработват новаторски продукти и услуги, създават нови предприятия и обучават ново поколение предприемачи в Европа.

Местоположение (-я):