Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EIT) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

(EIT) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Το EIT προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα σε κορυφαία ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικά εργαστήρια και επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία δυναμικών διασυνοριακών συμπράξεων - των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας - οι οποίες αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες,  δημιουργούν νέες επιχειρήσεις και εκπαιδεύουν μια νέα γενιά επιχειρηματιών στην Ευρώπη.