Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (EIT) Europejski Instytut Innowacji i Technologii

(EIT) Europejski Instytut Innowacji i Technologii

EIT skupia wiodące instytucje szkolnictwa wyższego, laboratoria badawcze i przedsiębiorstwa, aby mogły tworzyć dynamiczne partnerstwa transgraniczne – tzw. wspólnoty wiedzy i innowacji – w celu opracowywania innowacyjnych produktów i usług, tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz szkolenia nowego pokolenia przedsiębiorców w Europie.

Lokalizacja: