Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EIT) Európsky inovačný a technologický inštitút

(EIT) Európsky inovačný a technologický inštitút

EIT združuje popredné vysokoškolské inštitúcie, výskumné laboratóriá a podniky s cieľom vytvoriť dynamickú cezhraničnú spoluprácu - znalostné a inovačné spoločenstvá - ktoré vyvíjajú inovatívne produkty a služby, zakladajú nové spoločnosti a školia novú generáciu podnikateľov v Európe.