Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (EIT) Europeiska institutet för innovation och teknik

(EIT) Europeiska institutet för innovation och teknik

EIT för samman ledande universitet och högskolor, forskningslabb och företag i dynamiska, internationella partnerskap, så kallade kunskaps- och innovationsgemenskaper. De tar fram nya innovativa varor och tjänster, startar nya företag och utbildar en ny generation företagare i EU.

Tjänsteorter: